Onder het toeziend oog van de politieagent
leert 1B veilig over te steken.

19 juni 2013