De kinderen van het eerste leerjaar presenteren hun werkjes
voor het herfstrestaurant.

18 oktober 2013