De kinderen van het 1ste leerjaar mogen Jeroen assisteren
bij de levering van stookolie
5 november 2013