Boma van FC De Kampioenen op bezoek
in het licht van "De straatkinderen van Ca´ro"
14 maart 2014