Partnerlezen: leerlingen uit de lagere school lezen voor aan
kleuters 3KB en deze maken achteraf een tekenwerkje
n.a.v. het verhaal

19 september 2014