Vastenvoettocht ten voordele van FACE (straatkinderen Egypte)
18 maart 2016