Terwijl het buiten archi-slecht weer is spelen
de kinderen van het 6e leerjaar educatieve spelletjes
met 1B

25 april 2016