Partnerlezen met de leerlingen van het lager en de
3e kleuterklas

13 mei 2016