Scholengemeenschap

Onze school maakt tot 2019-2020 deel uit van de scholengemeenschap KBO St.-Lieven.

Onder deze scholengemeenschap (SG) ressorteren 6 vrije scholen:

  • Vrije Basisschool Sint-Vincentius Aaigem
  • Sint-Martinusschool Erpe
  • Vrije Basisschool Herzele
  • Sint-Franciscusschool Burst en Erondegem
  • Vrije Basisschool Borsbeke
  • Vrije Basisschool Hillegem – Wijnhuize
  • Vrije Basisschool Sint-Katrien (Steenhuize)

 

In het kader van de hertekening van het onderwijslandschap bundelen deze scholen hun krachten rond personeelsbeleid ( centrale administratie ), aanwenden van extra middelen t.b.v. de scholen van de SG ( o.a. aanstellen veiligheidscoördinator, technisch ICT-coördinator, mentor, zorgcoördinator zorg+ ), overlegmomenten op het niveau SG ( zorgbeleid, ICT-werking, administratie… ).

De scholengemeenschap wordt bestuurd door het CASS ( Comité van Afgevaardigden van Schoolbesturen). Elk schoolbestuur is door twee leden vertegenwoordigd in het CASS.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter ( lid van één van de schoolbesturen van de scholengemeenschap ).

De hoofdzetel van het CASS is Kerkstraat 12  te Herzele.

 

De directies van de scholengemeenschap zijn verenigd in het CODI (College van directeurs)
De deeltijdse (halftijdse) betrekking van coördinerend directeur van de scholengemeenschap wordt waargenomen door Fabian Mory, tevens halftijdse directie van de VBS Herzele.

Hij stuurt in overleg met het directieteam van de scholen van de SG en wordt eveneens de eerste verbindingsschakel tussen de verschillende schoolbesturen en directies. Verder bestaat zijn opdracht uit administratief en beleidsondersteunend werk en de coördinatie van het personeelsbeleid ( decreet rechtspositie, overleggroepen, stafmedewerkers – mentorschap, ICT-werking, veiligheid en preventie ).

 

Reacties zijn gesloten.