Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de vzw Inigo, Ignatiaanse scholen.

Onder deze scholengemeenschap (SG) ressorteren de volgende 9 scholen:

  • Sint-Martinusschool Erpe
  • Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem – Campus Bellestraat
  • Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem – Campus Langestraat
  • Vrije Basisschool Herdersem
  • Sint-Franciscusschool Burst
  • Sint-Franciscusschool Erondegem
  • Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Eikstraat
  • Vrije Lagere school Sint-Jozefscollege Pontstraat
  • Vrije Lagere school Sint-Jozefscollege Capucienenlaan
  • Buitengewone Basisschool Levensvreugde De Zonneroos

De Vlaamse overheid stimuleert de samenwerking tussen scholen om te komen tot een efficiëntere aanwending van middelen. De scholengemeenschap ontvangt hiervoor een puntenenveloppe om extra personeel aan te werven voor administratieve- en ICT-ondersteuning. Daarnaast krijgt de scholengemeenschap een bijkomende puntenenveloppe zorg om een zorgbeleid te kunnen voeren.

De scholengemeenschap Iñigo.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter ( lid van één van de schoolbesturen van de scholengemeenschap ).

 

De directies van de scholengemeenschap zijn verenigd in het CODI (College van directeurs)
De coördinerend directeur is de heer Jam Ombelets.  De heer Arie De Rijck vertegenwoordigt, als afgevaardigd bestuurder, de vzw Iñigo in de scholengemeenschap.

Een coördinerend directeur stuurt in overleg met het directieteam van de scholen van de SG en wordt eveneens de eerste verbindingsschakel tussen de verschillende schoolbesturen en directies. Verder bestaat zijn opdracht uit administratief en beleidsondersteunend werk en de coördinatie van het personeelsbeleid (decreet rechtspositie, overleggroepen, stafmedewerkers – mentorschap, ICT-werking, veiligheid en preventie).

 

Reacties zijn gesloten.